Determinări conceptuale ale noțiunii de carieră

Determinări conceptuale ale noțiunii de carieră 

Drd. Popescu Sanda Nicoleta

În literatura de specialitate conceptul de carieră este prezentat că fiind un concept dinamic și complex, fiind definit că un ansamblu de roluri personale ale individului , de-a lungul vieții sale active, roluri care se succed urmând traiectorii diferite în timp. Carieră nu înseamnă doar aptitudinile și abilitățile individului, ci și oportunitățile pe care le are, alegerile pe care el le face , obiectivele pe care și le setează . O noțiune distinctă este aceea de profesie care definește calificarea pe care individul o dobândește în urma educației. Profesia reprezintă acea activitate pe care individul o practică efectiv în scopul asigurării unei surse de existența.

Mai jos, prezentăm o analiză asupra definirii  conceptului de carieră.

Tabel  1  

Terminologie – carieră

Autor/sursa Definirea conceptului de cariera Comentarii
Philip S. Jarvis, 2002 Noua paradigmă de gestionare a carierei recunoaște că dezvoltarea carierei este un proces continuu de dobândire și dezvoltare a abilităților prin învățare și dezvoltare . ·O carieră este legată numai de o avansare în termeni de salariu sau condiții mai bune de lucru

·O carieră este legată numai de o avansare în termeni de salariu sau condiții mai bune de lucru

O carieră este legată numai de o avansare în termeni de salariu sau condiții mai bune de lucru

O carieră este legată numai de o avansare în termeni de salariu sau condiții mai bune de lucru

O carieră este legată numai de o avansare în termeni de salariu sau condiții mai bune de lucru

Acest proces permite oamenilor să fie responsabili de propriile lor cariere, fiind focusați pe stabilitate și flexibilitate , adaptabilitate, calități care ar putea  permite schimbarea pe parcurs a carierei. Managementul carierei nu urmărește să ajute oamenii să facă alegerea „corectă” pentru prima dată ci îi ghidează să facă alegeri bune, de fiecare dată, an de an, pentru tot restul vieții.

 

Tasica. L., 2003 Cariera profesională este văzută în sensul evoluției profesionale a  individului, de-a lungul vieții . În cadrul aceleași profesii , de-a lungul carierei , individual poate obține specializări, perfecționări sau poate fi promovat  (Tasica . L.,2003) Cariera este văzută că fiind un traseu pe care individul îl parcurge de-a nlungul vieții sale sub aspectul educației, experiențelor de viață, pozițiilor în societate și în familie, sub aspectul rolurilor pe care acesta le are, a locurilor de munca ocupate în funcție de  de interese, preferințe, atitudini.Cariera reprezintă traseul interconectat al locurilor de muncă, pozițiilor și experiențelor de viață ale unei persoanei de-a lungul vieții sale, care urmărește schimbările de preferințe, atitudine, experiență și comportament ale individului.

 

Jigau.M, 2001 Cariera presupune o multitudine de roluri diferite pe care individul le are de-a lungul timpului : rolul de elev, membru al familiei, membru al unei comunități, , angajat, părinte, etc. Dar cariera implică și etapele din viața individului : mariaj, pensionare, etc. Toate aceste aspecte sunt văzute că un tot unitar.

 

 

Cariera unei persoane cuprinde  multitudinea activităților umane legate de prezența individului în cadrul femiliei, în societate, la locul de muncă , reprezentând absolut toate etapele prin care el trece, rezultatele activității de învățare și dezvoltare de-a lungul timpului.
Fiman, 1998 Cariera profesională reprezintă evoluţia în domeniul profesional a unui individ , pe parcursul întregii sale vieţi. Sub aspect psihologic, rolurile pe care le are individul de-a lungul vieții depind de aptitudinile, interesele, valorile, trebuinţele, aspiraţiile și experienţele  anterioare ale individului. Abilităţile, interesele , valorile, trebuintele şi atitudinile individului influenteaza rolurile individului de-a lungul carierei.
V. Lefter si A. Manolescu (1995) Cariera reprezintă totalitatea activităților și a pozițiilor profesionale ale unui individ , aptitudinile, atitudinile, cunoștințele pe care acesta le dezvoltă de-a lungul existenței sale. Cariera presupune dinamism  si cuprinde anumite  dimensiuni: cariera externa (pozitiile individului in societate) si cariera interna – modul in care individual percepe experiențelele obiective prin prisma coordonatelor subiectivității sale. Cu alte cuvinte, cariera implica o interactiune intre factorii individuali și cei organizaționali , presupune o compatibilitate între aptitudinile, nevoile, preferințele individului și ceea ce reprezintă locul de muncă de fapt (obligații, constrângeri, oportunități,).Cariera externa – succesiunea obiectiva de pozitii pe care individul le parcurge în timp

A. Cariera este un proces dinamic în timp, care are doua dimensiuni:

Cariera externa – succesiunea obiectiva de pozitii pe care individul le parcurge în timp

Cariera interna – interpretarea pe care o da individul experientelor obiective prin prisma subiectivitatii sale

A. Cariera este un proces dinamic în timp, care are doua dimensiuni:

Cariera externa – succesiunea obiectiva de pozitii pe care individul le parcurge în timp

Cariera interna – interpretarea pe care o da individul experientelor obiective prin prisma subiectivitatii sale

A. Cariera este un proces dinamic în timp, care are doua dimensiuni:

  • Cariera externa – succesiunea obiectiva de pozitii pe care individul le parcurge în timp
  • Cariera interna – interpretarea pe care o da individul experientelor obiective prin prisma subiectivitatii sale

B. Cariera presupune interactiunea între factorii organizationali si cei individuali.                    Perceptia postului ca si pozitia adoptata de catre individ, depind de compatibilitatea între ceea ce concepe individul potrivit pentru sine (aptitudini, nevoi, preferinte), si ceea ce reprezinta postul de fapt (constrângeri, oportunitati, obligatii).

C. Cariera ofera o identitate ocupationala; profesia, pozitia ocupata, organizatia în care lucreaza fac parte din identitatea individului.

A. Cariera este un proces dinamic în timp, care are doua dimensiuni:

  • Cariera externa – succesiunea obiectiva de pozitii pe care individul le parcurge în timp
  • Cariera interna – interpretarea pe care o da individul experientelor obiective prin prisma subiectivitatii sale

B. Cariera presupune interactiunea între factorii organizationali si cei individuali.                    Perceptia postului ca si pozitia adoptata de catre individ, depind de compatibilitatea între ceea ce concepe individul potrivit pentru sine (aptitudini, nevoi, preferinte), si ceea ce reprezinta postul de fapt (constrângeri, oportunitati, obligatii).

C. Cariera ofera o identitate ocupationala; profesia, pozitia ocupata, organizatia în care lucreaza fac parte din identitatea individului.

A. Cariera este un proces dinamic în timp, care are doua dimensiuni:

  • Cariera externa – succesiunea obiectiva de pozitii pe care individul le parcurge în timp
  • Cariera interna – interpretarea pe care o da individul experientelor obiective prin prisma subiectivitatii sale

B. Cariera presupune interactiunea între factorii organizationali si cei individuali.                    Perceptia postului ca si pozitia adoptata de catre individ, depind de compatibilitatea între ceea ce concepe individul potrivit pentru sine (aptitudini, nevoi, preferinte), si ceea ce reprezinta postul de fapt (constrângeri, oportunitati, obligatii).

C. Cariera ofera o identitate ocupationala; profesia, pozitia ocupata, organizatia în care lucreaza fac parte din identitatea individului.

 

 

 În concluzie,  cariera profesională reprezintă evoluţia personală (roluri in diferitele etape ale vieţii) si profesională ( etape în educaţie si poziţii în societate pe parcursul întregii sale vieţi).

În cadrul unei profesii, se pot înscrie o serie de perfecţionări , specializări sau promovări profesionale. Astfel, cariera poate fi privită şi sub trei aspect: economic (o succesiune de poziţii profesionale ale individului, ca urmare a educatiei sale), sociologic (presupune o  succesiune de roluri) si psihologic (influenta aptitudinilor,a intereselor, valorilor, trebuinţelor, experienţei anterioare şi aaspiraţiile persoanei asupra rolurilor sale ) (Fiman, 1998).

Înțelegerea modernă a noțiunii de carieră atrage după sine noi accepțiuni ale conceptului. În lumea modernă  orice individ poate avea o carieră , nefiind vorba doar de elita societății așa cum era în trecut. Cariera este văzută în mod dinamic, este o succesiune de etape prin care trece un individ; aceste etape făcând parte din procesul dezvoltării individulului. Cariera include atât nivelul educației cât și rolul individului în societate și nu în ultimul rând, carieră durează o viață întreagă incluzând o succesiune de alegeri pe care individul le face de-a lungul vieții sale active.

Întelesul comun al noțiunii de carieră determină ideea de evoluție sau de avansare a unei persoane într-un anumit domeniu in ideea de a obține mai mulți bani, alte responsabilități mai complexe, și că urmare  prestigiu și putere. Totuși, sunt autori care nuanțează înțelesurile multiple ale termenului de carieră. Astfel, aspectul mobilității carierei este ividențiată prin posibilitățile unei persoane de a avea o ascensiune în cadrul unei organizații. Dacă privim cariera strict ca pe o ocupație, putem aprecia că o persoană poate avea de-a lungul vieții sale active mai multe posturi (șofer, vânzător, etc ) sau “o carieră”, un drum parcurs gradual  în cadrul eceleasi ocupații (militar, manager, profesor). Referindu-ne la persoană, o carieră reprezintă  o succesiune de activități și poziții profesionale  văzute in sens evolutiv , în funcție de cunoștințele și competențele dezvoltate dar si de atitudinea individului . Din perspectiva subiectivă, carieră reprezintă rolurile legate de experiență în muncă sau în viață personală ale individului (succese, insuccese , alegerile individuale).

Mai jos ,prezentăm sintetic o figură cu principalele aspecte pe care le considerăm esențiale  in definirea noțiunii de carieră.

Figura 2. Noțiunea de carieră

 

Cariera este un proces dinamic , reprezintă o succesiune de etape in evolutia profesională a individului , poziţiile ocupate in cadrul unei organizaţii ; presupune parcurgerea unui  drum care necesită anumite competenţe.( Philip S. Jarvis, 2002)

Metaforic vorbind, cariera este acea “călătorie”  a individului prin  viață în ceea ce înseamnă învățare, muncă și alte aspecte ale existenței sale. Cuvântul „carieră” în sine, derivă  din latinescul “carrus”, iar prin extensie  semantică  „carieră” a însemnat „cursul vieții publice sau profesionale” așa cum apare încă din anul din 1803.

Progresul și acțiunile întreprinse de o persoană de-a lungul întregii vieți, în special cele legate de ocupațiile persoanei respective ,  reprezintă cariera sa, la care se mai adaugă  locurile de muncă ocupate, titlurile câștigate ,pozițiile ocupate în societate și rolurile în familie, dar și absolut toate achizițiile de ordin intelectual, aptitudinal și atitudinile individului. Cariera devine astfel o noțiune complexă , dinamică, reprezintă viață însăși a individului.

  • Reproducerea acestui material fara acordul autorului este interzisa

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *